Thẻ

Nói cho cùng, học cái gì, làm cái gì mục đích cuối cùng vẫn là để kiếm ra tiền để nuôi sống bản thân mình và gia đình. Người ta trả tiền cho tôi bởi công việc tôi đang làm! Nhưng các bạn biết tôi dùng tiền đó vào việc gì không? Tôi dùng tiền đó để mua cho mình những giây phút thảnh thơi để tận hưởng hạnh phúc mà cuộc sống đem lại, và san sẻ những hạnh phúc đó cho những người tôi yêu thương. Đối với tôi, tiền không phải là mục tiêu quan trọng nhất của cuộc sống mà chỉ là một thứ công cụ giúp tôi kiếm tìm những giá trị của cuộc sống. Sống thì cần phải có tiền nhưng đừng sống vì tiền!

Advertisements